. . Home Over ons Doel Hulp Contact

Home

 Hartelijk dank voor uw jarenlange steun !  

Na 27 jaar lang voor veel Poolse kinderen een vakantie in Nederland te hebben georganiseerd, zagen wij ons helaas genoodzaakt met deze activiteit te stoppen.
En wel om de volgende redenen:
-Het aantal sponsors was sterk terug gelopen, de subsidies waren gestopt en daardoor werden de financiën een onoverkomelijk probleem.
-Het draagvlak in de samenleving werd ieder jaar minder waardoor het ook steeds moeilijker werd om de nodige gastouders te vinden.
-Daarnaast was begeleiding en organisatie van de vakantie van een te beperkt aantal personen afhankelijk, waardoor de continuïteit in het gedrang kwam.
Door al deze belangrijke factoren was het niet verantwoord, langer met het organiseren van deze vakanties door te gaan.

Met gemengde gevoelens werd het besluit genomen, m.i.v. 2012 het uitnodigen van Poolse kinderen aan PAX Kinderhulp over te dragen. De gastouders, die Poolse kinderen willen blijven uitnodigen, kunnen dat nu gaan doen via PAX Kinderhulp. In onze regio zijn actief: PAX afdeling Duiven/Westervoort en PAX afdeling Zevenaar. Voor meer informatie kunt u op de landelijke website van PAX Kinderhulp Nederland kijken, zie http://www.paxkinderhulp.nl/index.html 

Wij zijn alle gastouders, vrijwilligers, sponsors en donateurs zeer, zeer erkentelijk voor hun bijdrage, in welke vorm dan ook, in al die jaren!

Hierdoor was het voor ons mogelijk om 27 jaar lang een groep Poolse kinderen uit moeilijke leefomstandigheden een fijne en vaak onvergetelijke vakantie te bezorgen.
Nederlandse gastouders blijven hun kind in Polen soms ondersteunen. In al die jaren zijn er diverse blijvende contacten ontstaan. Een aantal Poolse kinderen heeft, met hulp van hun gastouders, een nieuwe toekomst in Nederland opgebouwd.

Voor specifieke hulp blijft de Stichting "Een Hart voor Polen” nog wel actief, zoals u op de pagina’s DOEL en HULP van deze website kunt lezen.

footer